Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. OBJEDNÁVKA A ZADÁNÍ
Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu www.tvadilna.cz jsou pro obě strany závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito nákupními i reklamačními podmínkami. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího zákazníka a jejím přijetím na straně prodávajícího.
2. DODACÍ PODMÍNKY
Prodávající se zavazuje: - dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, - dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neodpovídá za: - opožděné dodání zboží zaviněné přepravní společností, - opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce, - za poškození zásilky zaviněné přepravní společností, - případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek. Kupující se zavazuje: - objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, - zaplatit za zboží cenu v plné výši av smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky. V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody / poštovné /. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.), Především při ceně vyšší než 4500Kč, žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně, případně realizovat platbu za objednané zboží prostřednictvím zálohové faktury. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou. vzdálenost a pod.), především při ceně vyšší než 4500Kč, žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně, případně realizovat platbu za objednané zboží prostřednictvím zálohové faktury. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou. vzdálenost a pod.), především při ceně vyšší než 4500Kč, žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně, případně realizovat platbu za objednané zboží prostřednictvím zálohové faktury. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

3. DODACÍ LHŮTY
Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Objednávky uskutečněné do 12:00, pokud je zboží skladem expedujeme následující den, takže zboží máte doma na dalsí den. Průměrná doba expedice našeho zboží jsou 3 až 10 pracovních dnů od objednávky.

4. CENY ZBOŽÍ
Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží. Uvedená cena v době objednání je neměnná.
Dokladem o prodeji je faktura. Faktura je odesílána výhradně elektronicky na v objednávce udanou emailovou adresu kupujícího, tím šetříme životní prostředí.

Nejsme plátci DPH, proto faktura neobsahuje rozpis DPH.

5. PLATBY ZA TOVAR
Objednané zboží zasíláme poštovním kurýrem České pošty na adresu udanou zákazníkem v objednávce.
Úhradu za dodané zboží je možné realizovat v hotovosti kurýrovi při přebírání zásilky.

6. CENY ZA DOPRAVU ZBOŽÍ
Poštovné je ve smyslu tarifů České Pošty a.s.

7. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Posíláme pouze na dobírku podle tarifů České Pošty a.s.
Zadávejte přesnou adresu s číslem, Celé jméno a příjmení. Zkontrolujte tvar telefonního čísla.

8. INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA
V případě rozsáhlejších objednávek víme vypracovat individuální cenovou nabídku v maximální možné míře splňující požadavky kupujícího.

9. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 3 hodin od jejího odeslání (po 3 hodinách je objednávka již ve stavu vyřizování). Případné zrušení objednávky nám zašlete na náš e-mail, následně Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky.

10. VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Podle zákona 102/2014 Sb., Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 pracovních dnů od jeho převzetí. Zboží je třeba vrátit na adresu provozu společnosti (AndyStore s.r.o., Vlky 23, 90044, Slovensko) v originálním balení, kompletní a nepoškozené do 14 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Přepravní náklady a balné při vrácení zboží hradí zákazník. Zboží vráceno na způsob dobírky nepřijímají. Cena za zboží bude zákazníkovi vrácena po zkontrolování vráceného zboží nejpozději však do 14 dnů od doručení. Zároveň je třeba písemně uvést číslo účtu prímateľa na který mají být převedeny prostředky. Je třeba poslat ,, odstoupení od zmluvy'' v zákonné lhůtě na adresu: AndyStore s.r.o., Vlky 23, 90044.
V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Kupujícímu doporučujeme před převzetím zásilky od kurýra a její zaplacení na místě zkontrolovat, zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.
V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat:
- reklamované zboží včetně příslušenství,
- kopii faktury,
- popis závady,
- kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. Číslo, e-mail).
Zboží zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Reklamované zboží musí být dodáno čistý a mechanicky nepoškozené. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.
V případě, že dojde k vadě výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění vzniklé vady. V případě, že vada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě - výrobkem jiného typu.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
- přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením,
- znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby,
- používáním zboží v podmínkách, které svou povahou - a to teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
prostředí - neodpovídají prostředí, ve kterém se zboží běžně používá,
- vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí,
- zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy),
- přepětím, např. při úderu blesku,
- při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze,
- mechanickým poškozením - roztržený, proříznutý, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod ..
Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
V případě neoprávněné reklamace / odzkoušený přístroj bude plně funkční a neprojeví se žádná závada / bude zboží vráceno zpět kupujícímu. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

Po neoprávněné a ani oprávněné reklamaci nelze odstoupit od smlouvy a tím ptát nazpět částku za zboží. V případě neoprávněné reklamace se účtuje poplatek 900 Kč + poštovné.

Záruční a pozáruční servis provádí naše firma.

12. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o sobě i svých nákupech. Internetový obchod se plně řídí zákonem č. 428/2002 Sb o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
Kupující čestně prohlašuje, že před vyplněním objednávky se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a také reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito podmínkami souhlasí.

Naše společnost nevyužívá údaje získané vyplněním objednávkového formuláře na další zasílání propagačních materiálů, neshromažďuje a nepoužívá je.

13. Alternativní řešení sporů
13.1 Spory Uživatele a Obchodníka se sídlem v České republice
13.2. Uživatel - spotřebitel je oprávněn obrátit se na Obchodníka s žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým Obchodník vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Obchodník porušil jeho práva. Pokud Obchodník na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Uživatel - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a to např. Slovenská obchodní inspekce, přičemž Uživatel - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. E-mailový kontakt na Provozovatele je kontakt@tvadilna.cz. Uživatel - spotřebitel při podání návrhu postupuje ve smyslu §12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi Uživatelem - spotřebitelem a Obchodníkem - prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20 eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od Uživatele - spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu nejvíce částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty a to nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi Uživatelem - spotřebitelem a Obchodníkem - prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20 eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od Uživatele - spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu nejvíce částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty a to nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi Uživatelem - spotřebitelem a Obchodníkem - prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20 eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od Uživatele - spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu nejvíce částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty a to nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.
13.3. Uživatelé - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Uživatel - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uživatel - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Uživatel - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

13.4. Zákazník se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem našeho e-shopu a přepravní společnosti GEIS. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Geis Parcel CZ s.r.o.

 

UPOZORNĚNÍ: Nejsme plátci DPH

Při koupi zboží PRO FIRMU neplatí zákon o ochraně spotřebitele, čili není možné vrátit zboží v 14 dnového lhůtě / odstoupení od smlouvy bez udání důvodu /.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz